गाथा मंदिर वेळ - सकाळी ९ ते रात्री ९   |   आरती वेळ: सकाळी ९ वा. , संद्याकाळी ६ वा.   |   गाथा मंदिर गुगल नकाशा   |   देणगी योगदान
संपर्क - +९१ - ९७६३ ६३२०००, +९१ - ७७७४ ०८७६८१ 
पत्ता

श्री. संत तुकाराम महाराज गाथा मंदिर
आनंदडोह, इंद्रायणीतीर, श्री क्षेत्र देहू, ता. हवेली, जि. पुणे, महाराष्ट्र, भारत – ४१२१०९

ई-मेल

तुमच्या विनंतीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा