गाथा मंदिर वेळ - सकाळी ९ ते रात्री ९   |   आरती वेळ: सकाळी ९ वा. , संद्याकाळी ६ वा.   |   गाथा मंदिर गुगल नकाशा   |   देणगी योगदान
संपर्क - +९१ - ९७६३ ६३२०००, +९१ - ७७७४ ०८७६८१ 
भाविकांना सुवर्णसंधी
जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे। उदास विचारे वेच करी।।
उत्तमचि गति तो एक पावेल | उत्तम भोगील जीवखाणी ||
तुका म्हणे संतसेवा। हेचि देवा उत्तम।।

जगद्गुरु संत श्री. तुकोबाराय हे सकल संतांना प्रिय असलेले, वारकरी संप्रदायाच्या कलशस्थानी शोभणारे संत, की ज्यांचे आपल्यावर अगणित उपकार आहेत. ते आपण हजारो जन्मातही फेडू शकत नाही. या ऋणातून अंशत: उतराई होण्याची सुवर्ण संधी गाथा मंदिराच्या रुपाने आपणास प्राप्त झाली आहे. आता ही सुवर्ण संधी कोणीही दवडू नये. शुद्धव्यवहाराने आपण धनार्जन करावे. व सत्पात्री दान देऊन अक्षय पुण्यप्राप्तीचा मार्ग प्रशस्त करावा. या श्री. तुकोबारायांच्या शिकवणुकीचा आपण अंतर्मुख होऊन विचार करावा.

कारण सत्पात्री दान देणारा हा अधिक धनवान होतो ‘सुपात्रदानाच्च भवेत् धनाढ्य:’ व याच्या उलट कुपात्री दान देणारा दारिद्रयास प्राप्त होतो. ‘कुपात्रदानाच्च भवेत् दरिद्रो’ या शास्त्र वचनानुसार देव-ऋषी-पितृ ऋणातून उतराई होण्यासाठी सकलसमाजउपकारक असलेल्या या महान ऐतिहासिक स्मारकाला उदार अंत:करणाने व सढळ हातांनी मदत करावी. आपल्या या ट्रस्टला ८० जी. चे प्रमाणपत्र कायम स्वरुपी मिळालेले आहे. त्यामुळे ज्यांना आयकर शुल्क भरावे लागत असेल त्यांना आयकर माफीची ८० जी. ची सवलत मिळेल.

तरी भाविकांनी आपल्या या लोकोपकारक उत्तरोत्तर विशाल होत जाणाऱ्या कार्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन थोडाही विलंब न करता
१) बांधकाम निधी २) अन्नदान निधी ३) गोशाळा निधी ४) गुरुकुल निधी इत्यादी दानप्रकारात यथाशक्ती भरघोस मदत करुन आपले हे श्रद्धास्थान अखिल विश्वाला नित्य दर्शनीय, पूजनीय, स्मरणीय ठरण्यास मदत करावी ही साग्रह नम्र विनंती.

 • १) दान हे हाताचे भूषण आहे
 • २) दानाने शरीर पवित्र होते.
 • ३) दानाने संपत्ती अक्षय होते.
 • ४) दानाने द्रव्यशुद्धि होते.
 • ५) ज्या शरीराच्या हाताने दान केले नाही ते शरीर निंद्य व नीच मानलेले आहे.
 • ६) दान न देणाऱ्याची संपत्ती अग्नि, चोर, भाऊबंद, राजा इत्यादिकांकडून हरण होते.

गाथामंदिर प्रकल्पातील १) बांधकाम निधी २) अन्नदान निधी ३) गोशाळा निधी ४) गुरुकुल निधी या मुख्य चार विभागांसाठी अर्थदान सेवा देणाऱ्या उदार दात्यांची या प्रकारे चिर कृतज्ञता व्यक्त केली जाते.

 • अर्थरुपाने, स्टील, सिमेंट इत्यादी वस्तुरुपाने देता येईल.
 • रू. १,२५१/- देणगी देणाराचे नांव अहवालात देण्यात येईल.
 • रू. ५,०००/- देणगी देणाराचे नांव फलकावर लावले जाईल.
 • रू. ११,०००/- व पुढील देणगी देणाराचे नांव मार्बलवर कोरले जाईल.
 • रू. २५,०००/- देणगी देणाराचा १ फोटो लावला जाईल.
 • रू. ५१,०००/- देणगी देणाराचे दोन फोटो लावण्यात येतील.
 • रू. १,००,०००/- देणगी देणाऱ्यांचा कौटुंबिक फोटो लावला जाईल.
 • रू. ६ लाख देणगी देणाराचे नांव भक्तनिवासाच्या एका खोलीला देण्यात येईल व ती खोली देणगीदारास वार्षिक बीजोत्सवाचे वेळी ९ दिवस हक्काने निवासास मिळेल.
 • एखाद्या मोठया कामाची जबाबदारी उचलणाऱ्याचे नांव त्या कामाला दिले जाईल उदा. एखादी इमारत, गार्डन, सुशोभिकरण इ. कामे.
 • सव्वा, दीड, दोन कोटी देणाराचे नांव त्या त्या इमारतीला दिले जाईल.
 • ५ कोटी देणगीदाराचे नाव विशाल महाद्वाराला दिले जाईल.
तेथे एक शीत दिधल्या अन्न । कोटी कुळाचे होय उद्धरण। कोटी याग केले पूर्ण । ऐसे महिमान ये तीर्थीचे ।।

श्री. तुकोबारायांचे मूळपुरुष महान भगवद्भक्त श्री. विश्वंभरबाबा यांच्या अखंडवारीसेवेने संतुष्ट होऊन भगवान श्री. पांडुरंग देहू क्षेत्री आले त्यामुळे हे क्षेत्र पंढरीसम झाले. तसेच या क्षेत्रात श्री. तुकोबारायांचे उपोषण देवाने अन्नदान करुन सोडवले अशा पंढरीसम क्षेत्री भाविकांस अन्नदान घडविण्यासाठी गाथामंदिरात इ.स. २०१२ च्या चैत्र शु. गुढीपाडव्यापासून उत्कृष्ट सात्विक प्रतीचे अन्नदान सुरु केले आहे. गुरुकुलातील आचारनिष्ठ, साधनानिष्ठ, अभ्यासक, साधक व अतिथि दर्शनार्थी यात्रिक यांच्या सेवेचा हा अन्नप्रसाद दररोज ५०० ते ६०० व सुट्टीच्या दिवशी १००० पर्यंत भाविक भक्तांस दिला जातो.

 • १) रू. १५,०००/- दिल्यास एक दिवसाचे अन्नदान.
 • २) रू. १,५०,०००/- दिल्यास कायम स्वरुपीचे दरवर्षी एक दिवसाचे अन्नदान.
 • ३) या व्यतिरिक्त यथा शक्ती धन, धान्य, वस्तू आदि दानही स्विकारले जाते.

सर्व प्रकारच्या दानांची अधिकृत पावती दिली जाते. तसेच रोजच्या अन्नदात्यांच्या हस्ते श्री. विठ्ठल रुक्मिणी, श्री. तुकोबाराय, श्री. ज्ञानोबाराय यांचा अभिषेक करुन संकल्पपूर्वक अन्नदान घडविले जाते. व रोजच्या अन्नदात्यांची नावे रोज फलकावर लिहिली जातात.

 • रू. १,००,०००/- आजीवन गोपालकत्व सेवा
 • रू. ६१,०००/- एक गोदान सेवा
 • रू. ६१,०००/- एक मासिक गोचारा सेवा
 • रू. ३१,०००/- एक पाक्षिक गोचारा सेवा
 • रू. १५,०००/- एक साप्ताहिक गोचारा सेवा
 • रू. २,१००/- एक दिवशीय गोचारा सेवा
 • रू. १,१००/- अर्धदिवशीय गोचारा सेवा
 • अर्थरुपाने
 • ग्रंथरूपाने
 • वस्त्ररूपाने
 • बक्षीसरूपाने
 • शिक्षण उपयोगी वस्तू रुपाने